Issue Title
Vol 14, No 3 (2018) BIOGRAPHY OF MUHAMMAD AL-QUDUQI, WRITTEN BY KUDIYAV SAID AL-QUDUQI (1842-1919): TRANSLATION AND COMMENTARIES
Abstract PDF
(Rus)
Shekhmagomedov M.G., Khapizov S.M.
Vol 15, No 3 (2019) THE SHRINE OF SUFI RAJAB AND THE PLACE OF SAFEKEEPING OF THE PROPHET MUHAMMAD’S KHIRQA IN THE LEZGIN VILLAGE OF HRYUG (ARABIC EPIGRAPHY OF MEDIEVAL MUSLIM SHRINES)
Abstract PDF
(Rus)
Zakariyaev Z.S.
Vol 10, No 2 (2014) IZ ISTORII ZEMEL'NYKh (TERRITORIAL'NYKh) OTNOShENIY V NAGORNOM DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Aglarov M.A.
Vol 11, No 2 (2015) ARKhEOGRAFIChESKAYa RABOTA V DAGESTANE V 2014 g
Abstract PDF
(Rus)
Shikhsaidov A.R., Orazaev G.M., Navruzov A.R., Zakariyaev Z.S., Shekhmagomedov M.G., Malamagomedov D.M., Khanmurzaev I.I.
Vol 10, No 4 (2014) ROL' NAUKI V SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOM RAZVITII DAGESTANA V 30-e gg. XX v
Abstract PDF
(Rus)
Lysenko Y.M.
Vol 9, No 4 (2013) ISSLEDOVANIE OBOSOBLENNOY KURGANNOY GRUPPY № 4 NA YuZhNOM UChASTKE PALASA-SYRTSKOGO MOGIL'NIKA IV–V VV
Abstract PDF
(Rus)
Gmyrya L.B.
Vol 17, No 2 (2021) DAGESTAN OF THE LATE EMPIRE PERIOD IN THE WORKS OF E.M. DALGAT
Abstract PDF
(Rus)
Kudaeva S.G.
Vol 10, No 2 (2014) ADMINISTRATIVNO-TERRITORIAL'NOE USTROYSTVO DAGESTANA VO VTOROY POLOVINE KhIKh - NAChALE KhKh V
Abstract PDF
(Rus)
Mirzabekov M.Y.
Vol 10, No 4 (2014) PROBLEMY RAZVITIYa DOShKOL'NYKh OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY V RD
Abstract PDF
(Rus)
Rasulov M.A.
Vol 9, No 1 (2013) POGREBAL'NYY KOMPLEKS IRAGINSKOGO MOGIL'NIKA
Abstract PDF
(Rus)
Davudov O.M.
Vol 13, No 3 (2017) THE QUESTION OF THE PRECONDITIONS OF THE STRUGGLE OF THE MOUNTAINEERS OF THE NORTH-EASTERN CAUCASUS IN THE 20 - 50 YEARS OF THE XIX CENTURY
Abstract PDF
(Rus)
Hasanov M.R.
Vol 10, No 3 (2014) ARABOGRAFIChESKIE SOChINENIYa PO SUFIZMU NA KUMYKSKOM YaZYKE V KONTEKSTE RAZVITIYa DAGESTANSKOY SUFIYSKOY LITERATURY
Abstract PDF
(Rus)
Shikhaliev S.S.
Vol 9, No 2 (2013) ARKhEOGRAFIChESKAYa RABOTA V DAGESTANE V 2013 g
Abstract PDF
(Rus)
Navruzov A.R., Shikhsaidov A.R.
Vol 13, No 2 (2017) RESULTS OF ARCHEOGRAPHIC STUDIES OF DAGESTAN IN 2015-2016
Abstract PDF
(Rus)
Navruzov A.R., Shikhsaidov A.R., Orazaev G.M., Osmanova M.N., Magomedova Z.M., Shekhmagomedov M.G., Malamagomedov D.M., Khanmurzaev I.I., Zakariyaev Z.S.
Vol 10, No 2 (2014) TRANSFORMATsIYa SOTsIAL'NYKh OTNOShENIY V DAGESTANE V USLOVIYaKh MODERNIZATsII ROSSII V 60-70-kh gg. XIX v
Abstract PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 10, No 4 (2014) IZ ISTORII STANOVLENIYa I RAZVITIYa OTDELA SOTsIOLOGII INSTITUTA IAE DNTs RAN
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M.
Vol 9, No 2 (2013) «KARTA STRANY ShAMILYa NA 27 MUKhARRAMA 1273 G.» KhADZhZhI YUSUFA SAFAR-ZADE: RASShIFROVKA I OPISANIE
Abstract PDF
(Rus)
Musaev M.A.
Vol 13, No 4 (2017) THE INDIGENT POPULATION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Rasulov M.A.
Vol 9, No 4 (2013) MINBAR XV V. BOL'ShOY MEChETI V S. KUBAChI – VYDAYuShchEESYa PROIZVEDENIE SREDNEVEKOVOY KhUDOZhESTVENNOY REZ'BY PO DEREVU DAGESTANA
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 13, No 2 (2017) FACTORS OF ESCALATION OF ETHNOPOLITICAL TENSION IN THE MODERN DAGESTAN SOCIETY
Abstract PDF
(Rus)
Shakhbanova M.M.
Vol 10, No 2 (2014) Imamy i shamkhaly v kavkazskoy voyne. K 180-letiyu gibeli Khasan-Khuseyna
Abstract PDF
(Rus)
Guseynov G.-.
Vol 10, No 3 (2014) SVETSKIE OSNOVY GOSUDARSTVENNOY SISTEMY OBRAZOVANIYa V DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Gebekov G.F.
Vol 9, No 2 (2013) ROSSIYSKO-SEVEROKAVKAZSKIE OTNOShENIYa V NAChALE XIX VEKA
Abstract PDF
(Rus)
Kidirniyazov D.S.
Vol 13, No 3 (2017) ON THE NATURE OF LAND OWNERSHIP IN DAGESTAN IN THE 18th - EARLY 20th CENTURIES
Abstract PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 10, No 1 (2014) ARKhEOLOGIChESKIE RAZVEDKI NA TERRITORII SULEYMAN-STAL'SKOGO RAYONA RESPUBLIKI DAGESTAN V 2013 g
Abstract PDF
(Rus)
Budaychiev A.L.
Vol 9, No 4 (2013) PROMYShLENNOE SOTRUDNIChESTVO DAGESTANA S OBLASTYaMI YuGA ROSSII V 1980–2010 GG
Abstract PDF
(Rus)
Khalilova A.S.
Vol 13, No 3 (2017) TRADITIONAL OCCUPATIONS OF DARGINS IN FOLKLORE
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhalova F.A.
Vol 10, No 2 (2014) «LAIKhA NIZAM AL-DZhADID» - «SVOD NOVOGO NIZAMA» ShAMILYa
Abstract PDF
(Rus)
Shekhmagomedov M.G.
Vol 10, No 4 (2014) ETNOGRAFIChESKOE DAGESTANOVEDENIE: ITOGI I PERSPEKTIVY NAUKI
Abstract PDF
(Rus)
Magomedkhanov M.M.
Vol 9, No 3 (2013) Akhmed-khan Kaytagskiy mezhdu tremya imperiyami: problemy orientatsii v svete kavkazskoy politiki storon
Abstract PDF
(Rus)
Sotavov N.A.
Vol 13, No 4 (2017) FUNERAL AND MEMORIAL RITES OF DAGESTAN PEOPLE IN MODERN URBAN CONDITIONS
Abstract PDF
(Rus)
Musaeva М.К.
Vol 10, No 1 (2014) DAGESTANO-AZERBAYDZhANSKIE KhUDOZhESTVENNYE SVYaZI V SREDNIE VEKA (po dannym dekorativno-prikladnogo iskusstva i arkhitektury)
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 9, No 3 (2013) KUL'TURA PITANIYa GORODSKOGO NASELENIYa DAGESTANA V KONTsE XX v
Abstract PDF
(Rus)
Ramazanova Z.B.
Vol 10, No 3 (2014) KONSTANTINOPOL'SKIY (STAMBUL'SKIY) DOGOVOR 1724 g. I EGO ROL' DLYa POLITIKI ROSSII NA SEVERO-VOSTOChNOM KAVKAZE
Abstract PDF
(Rus)
Kidirniyazov D.S.
Vol 9, No 2 (2013) KERAMIKA YuZhNOGO DAGESTANA EPOKhI VELIKOGO PERESELENIYa NARODOV (ISTOChNIKOVEDChESKIY I ISTORIOGRAFIChESKIY ASPEKTY)
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov Y.A.
Vol 13, No 2 (2017) CERAMICS OF IRGANAI SETTLEMENT I ACCORDING TO THE RESULTS OF RESEARCH IN 2006
Abstract
Saipudinov M.S.
Vol 10, No 4 (2014) ARKhEOLOGIYa DAGESTANA: VChERA, SEGODNYa (1954-2014 gg.)
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S.
Vol 13, No 4 (2017) MARRIAGE INITIATIVES OF MODERN URBAN YOUTH OF DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Amirkhanova A.K.
Vol 10, No 4 (2014) VOSTOKOVEDNYE ISSLEDOVANIYa V DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Shikhsaidov A.R.
Vol 9, No 4 (2013) SVEDENIYa ISTORIChESKOGO KhARAKTERA V PIS'MAKh NAIBOV DAGESTANA (SEREDINA XIX V.)
Abstract PDF
(Rus)
Magomedova Z.A.
Vol 13, No 3 (2017) MUSLIM GRAVESTONES OF THE 14th - 15th CENTURIES IN THE VILLAGE OF KUBACHI: THE PECULIARITIES OF THE DECORATIVE FINISH
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 10, No 3 (2014) O KhUDOZhESTVENNYKh SVYaZYaKh DAGESTANA S EGIPTOM V SREDNIE VEKA (po nekotorym dannym dekorativno-prikladnogo iskusstv
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 13, No 4 (2017) TRANSFORMATION OF ECONOMIC SPECIALIZATION OF DAGESTAN PEOPLES: GENDER ASPECT
Abstract PDF
(Rus)
Gimbatova M.B., Musaeva M.K.
Vol 10, No 1 (2014) RELIGIOZNAYa POLITIKA ROSSIYSKOGO GOSUDARSTVA V NAChALE KhKh v. I EE VLIYaNIE NA MUSUL'MANSKOE NASELENIE SEVERO-VOSTOChNOGO KAVKAZA
Abstract PDF
(Rus)
Khalidova O.B.
Vol 17, No 3 (2021) THE DISPUTE OF DAGESTAN THEOLOGIANS OVER THE RULES OF PERFORMING THE TARAWIH PRAYER IN THE LATE 19 – EARLY 20TH CENTURIES
Abstract PDF
(Eng)
PDF
(Rus)
Abdulmajidov R.S., Alibekov K.G.
Vol 9, No 1 (2013) ETNIChESKAYa DEMOGRAFIYa DAGESTANA: KUMYKI VO VTOROY POLOVINE XIX – NAChALE XXI V
Abstract PDF
(Rus)
Ibragimov M.-., Makgasharipova A.M.
Vol 13, No 2 (2017) STUDY OF IRGANAI SETTLEMENT I IN THE AREA OF CONSTRUCTION OF IRGANAI HYDROELECTRIC STATION IN MOUNTAINOUS DAGESTAN IN 2006
Abstract
Ataev G.D.
Vol 13, No 4 (2017) INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION OF THE NORTH CAUCASUS IN THE LATE 1950 - THE 1960 s (Case study of autonomous republics of the region)
Abstract PDF
(Rus)
Kaimarazov G.S.
Vol 10, No 1 (2014) EKONOMIChESKIE OTNOShENIYa NA SELE V YuZhNOM DAGESTANE (60-70-e gg. KhKh v.)
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhieva Z.N.
Vol 9, No 4 (2013) SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOE POLOZhENIE RABOV V FEODAL'NOM DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Inozemtseva E.I.
Vol 13, No 2 (2017) THE BEGINNING OF NAIB BAISUNGUR’S ACTIVITY IN PEOPLE’S LIBERATION STRUGGLE IN DAGESTAN AND CHECHNYA IN THE 19th CENTURY
Abstract
Dadaev Y.U.
Vol 16, No 4 (2020) A TRANSMIGRANT’S WEDDING: SOME ASPECTS OF STUDIES ON TRANSLOCALITY IN MODERN DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Kapustina E.L.
Vol 10, No 4 (2014) OBShchEOBRAZOVATEL'NAYa ShKOLA DAGESTANA V NAChALE XXI VEKA (2001-2010 gg.)
Abstract PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S.
Vol 13, No 4 (2017) EPITAFIES OF THE RELATIVES OF HADJI IBRAHIM AL-URADI AS A SOURCE ON THE BIOGRAPHY OF THE SCIENTIST AND ON THE HISTORY OF GIDATL
Abstract PDF
(Rus)
Khapizov S.M., Shekhmagomedov M.G.
Vol 10, No 3 (2014) VZAIMOOTNOShENIYa DAGESTANA S ARMENIEY V RANNEM SREDNEVEKOV'E
Abstract PDF
(Rus)
Gasanov M.R.
Vol 15, No 3 (2019) ЗАРУБЕЖНОЕ ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОЗНАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M.
Vol 10, No 2 (2014) OB ETNOSOTsIAL'NYKh PROBLEMAKh DINAMIKI OBRAZOVANIYa V POSTSOVETSKOM DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Magomedkhanov M.M.
Vol 9, No 2 (2013) PROFESSIONAL'NOE OBRAZOVANIE V DAGESTANE V 80-E GG. XX V
Abstract PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S.
Vol 13, No 2 (2017) DERBENT IN CULTURAL AND CIVILIZATION SPACE OF THE MIDDLE AGES: FEATURES AND PECULIARITIES
Abstract
Inozemtseva E.I.
Vol 10, No 1 (2014) MIGRATsIONNYE PROTsESSY V DAGESTANE I IKh OTRAZhENIE NA MEZhETNIChESKIKh OTNOShENIYaKh
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M., Shakhbanova M.M.
121 - 180 of 185 Items << < 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"