Issue Title
Vol 13, No 4 (2017) INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION OF THE NORTH CAUCASUS IN THE LATE 1950 - THE 1960 s (Case study of autonomous republics of the region)
Abstract PDF
(Rus)
Kaimarazov G.S.
Vol 10, No 1 (2014) EKONOMIChESKIE OTNOShENIYa NA SELE V YuZhNOM DAGESTANE (60-70-e gg. KhKh v.)
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhieva Z.N.
Vol 9, No 4 (2013) SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOE POLOZhENIE RABOV V FEODAL'NOM DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Inozemtseva E.I.
Vol 13, No 2 (2017) THE BEGINNING OF NAIB BAISUNGUR’S ACTIVITY IN PEOPLE’S LIBERATION STRUGGLE IN DAGESTAN AND CHECHNYA IN THE 19th CENTURY
Abstract
Dadaev Y.U.
Vol 16, No 4 (2020) A TRANSMIGRANT’S WEDDING: SOME ASPECTS OF STUDIES ON TRANSLOCALITY IN MODERN DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Kapustina E.L.
Vol 10, No 4 (2014) OBShchEOBRAZOVATEL'NAYa ShKOLA DAGESTANA V NAChALE XXI VEKA (2001-2010 gg.)
Abstract PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S.
Vol 13, No 4 (2017) EPITAFIES OF THE RELATIVES OF HADJI IBRAHIM AL-URADI AS A SOURCE ON THE BIOGRAPHY OF THE SCIENTIST AND ON THE HISTORY OF GIDATL
Abstract PDF
(Rus)
Khapizov S.M., Shekhmagomedov M.G.
Vol 10, No 3 (2014) VZAIMOOTNOShENIYa DAGESTANA S ARMENIEY V RANNEM SREDNEVEKOV'E
Abstract PDF
(Rus)
Gasanov M.R.
Vol 15, No 3 (2019) ЗАРУБЕЖНОЕ ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОЗНАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M.
Vol 10, No 2 (2014) OB ETNOSOTsIAL'NYKh PROBLEMAKh DINAMIKI OBRAZOVANIYa V POSTSOVETSKOM DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Magomedkhanov M.M.
Vol 9, No 2 (2013) PROFESSIONAL'NOE OBRAZOVANIE V DAGESTANE V 80-E GG. XX V
Abstract PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S.
Vol 13, No 2 (2017) DERBENT IN CULTURAL AND CIVILIZATION SPACE OF THE MIDDLE AGES: FEATURES AND PECULIARITIES
Abstract
Inozemtseva E.I.
Vol 10, No 1 (2014) MIGRATsIONNYE PROTsESSY V DAGESTANE I IKh OTRAZhENIE NA MEZhETNIChESKIKh OTNOShENIYaKh
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M., Shakhbanova M.M.
Vol 10, No 1 (2014) IZUChENIE KUL'TURY NARODOV DAGESTANA V 20-e gg. XX v
Abstract PDF
(Rus)
Kaymarazova L.G.
Vol 9, No 3 (2013) KUVShINY S «PYShNYM» ORNAMENTOM (FUNKTsIONAL'NOE NAZNAChENIE I SEMANTIKA DEKORA)
Abstract PDF
(Rus)
Gmyrya L.B.
Vol 13, No 3 (2017) THE AKKI CHECHENS: HISTORICAL INFORMATION
Abstract PDF
(Rus)
Shakhbanova M.M., Nagieva M.K.
Vol 11, No 2 (2015) ARKhEOGRAFIChESKAYa RABOTA V DAGESTANE V 2014 g
Abstract PDF
(Rus)
Shikhsaidov A.R., Orazaev G.M., Navruzov A.R., Zakariyaev Z.S., Shekhmagomedov M.G., Malamagomedov D.M., Khanmurzaev I.I.
Vol 10, No 4 (2014) ROL' NAUKI V SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOM RAZVITII DAGESTANA V 30-e gg. XX v
Abstract PDF
(Rus)
Lysenko Y.M.
Vol 9, No 4 (2013) ISSLEDOVANIE OBOSOBLENNOY KURGANNOY GRUPPY № 4 NA YuZhNOM UChASTKE PALASA-SYRTSKOGO MOGIL'NIKA IV–V VV
Abstract PDF
(Rus)
Gmyrya L.B.
Vol 10, No 2 (2014) ADMINISTRATIVNO-TERRITORIAL'NOE USTROYSTVO DAGESTANA VO VTOROY POLOVINE KhIKh - NAChALE KhKh V
Abstract PDF
(Rus)
Mirzabekov M.Y.
Vol 10, No 4 (2014) PROBLEMY RAZVITIYa DOShKOL'NYKh OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY V RD
Abstract PDF
(Rus)
Rasulov M.A.
Vol 9, No 1 (2013) POGREBAL'NYY KOMPLEKS IRAGINSKOGO MOGIL'NIKA
Abstract PDF
(Rus)
Davudov O.M.
Vol 13, No 3 (2017) THE QUESTION OF THE PRECONDITIONS OF THE STRUGGLE OF THE MOUNTAINEERS OF THE NORTH-EASTERN CAUCASUS IN THE 20 - 50 YEARS OF THE XIX CENTURY
Abstract PDF
(Rus)
Hasanov M.R.
Vol 10, No 3 (2014) ARABOGRAFIChESKIE SOChINENIYa PO SUFIZMU NA KUMYKSKOM YaZYKE V KONTEKSTE RAZVITIYa DAGESTANSKOY SUFIYSKOY LITERATURY
Abstract PDF
(Rus)
Shikhaliev S.S.
Vol 9, No 2 (2013) ARKhEOGRAFIChESKAYa RABOTA V DAGESTANE V 2013 g
Abstract PDF
(Rus)
Navruzov A.R., Shikhsaidov A.R.
Vol 13, No 2 (2017) RESULTS OF ARCHEOGRAPHIC STUDIES OF DAGESTAN IN 2015-2016
Abstract PDF
(Rus)
Navruzov A.R., Shikhsaidov A.R., Orazaev G.M., Osmanova M.N., Magomedova Z.M., Shekhmagomedov M.G., Malamagomedov D.M., Khanmurzaev I.I., Zakariyaev Z.S.
Vol 10, No 2 (2014) TRANSFORMATsIYa SOTsIAL'NYKh OTNOShENIY V DAGESTANE V USLOVIYaKh MODERNIZATsII ROSSII V 60-70-kh gg. XIX v
Abstract PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 10, No 4 (2014) IZ ISTORII STANOVLENIYa I RAZVITIYa OTDELA SOTsIOLOGII INSTITUTA IAE DNTs RAN
Abstract PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M.
Vol 9, No 2 (2013) «KARTA STRANY ShAMILYa NA 27 MUKhARRAMA 1273 G.» KhADZhZhI YUSUFA SAFAR-ZADE: RASShIFROVKA I OPISANIE
Abstract PDF
(Rus)
Musaev M.A.
Vol 13, No 4 (2017) THE INDIGENT POPULATION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract PDF
(Rus)
Rasulov M.A.
Vol 9, No 4 (2013) MINBAR XV V. BOL'ShOY MEChETI V S. KUBAChI – VYDAYuShchEESYa PROIZVEDENIE SREDNEVEKOVOY KhUDOZhESTVENNOY REZ'BY PO DEREVU DAGESTANA
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 13, No 2 (2017) FACTORS OF ESCALATION OF ETHNOPOLITICAL TENSION IN THE MODERN DAGESTAN SOCIETY
Abstract PDF
(Rus)
Shakhbanova M.M.
Vol 10, No 2 (2014) Imamy i shamkhaly v kavkazskoy voyne. K 180-letiyu gibeli Khasan-Khuseyna
Abstract PDF
(Rus)
Guseynov G.-.
Vol 10, No 3 (2014) SVETSKIE OSNOVY GOSUDARSTVENNOY SISTEMY OBRAZOVANIYa V DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Gebekov G.F.
Vol 9, No 2 (2013) ROSSIYSKO-SEVEROKAVKAZSKIE OTNOShENIYa V NAChALE XIX VEKA
Abstract PDF
(Rus)
Kidirniyazov D.S.
Vol 13, No 3 (2017) ON THE NATURE OF LAND OWNERSHIP IN DAGESTAN IN THE 18th - EARLY 20th CENTURIES
Abstract PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 10, No 1 (2014) ARKhEOLOGIChESKIE RAZVEDKI NA TERRITORII SULEYMAN-STAL'SKOGO RAYONA RESPUBLIKI DAGESTAN V 2013 g
Abstract PDF
(Rus)
Budaychiev A.L.
Vol 9, No 4 (2013) PROMYShLENNOE SOTRUDNIChESTVO DAGESTANA S OBLASTYaMI YuGA ROSSII V 1980–2010 GG
Abstract PDF
(Rus)
Khalilova A.S.
Vol 13, No 3 (2017) TRADITIONAL OCCUPATIONS OF DARGINS IN FOLKLORE
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhalova F.A.
Vol 10, No 2 (2014) «LAIKhA NIZAM AL-DZhADID» - «SVOD NOVOGO NIZAMA» ShAMILYa
Abstract PDF
(Rus)
Shekhmagomedov M.G.
Vol 10, No 4 (2014) ETNOGRAFIChESKOE DAGESTANOVEDENIE: ITOGI I PERSPEKTIVY NAUKI
Abstract PDF
(Rus)
Magomedkhanov M.M.
Vol 9, No 3 (2013) Akhmed-khan Kaytagskiy mezhdu tremya imperiyami: problemy orientatsii v svete kavkazskoy politiki storon
Abstract PDF
(Rus)
Sotavov N.A.
Vol 13, No 4 (2017) FUNERAL AND MEMORIAL RITES OF DAGESTAN PEOPLE IN MODERN URBAN CONDITIONS
Abstract PDF
(Rus)
Musaeva М.К.
Vol 10, No 1 (2014) DAGESTANO-AZERBAYDZhANSKIE KhUDOZhESTVENNYE SVYaZI V SREDNIE VEKA (po dannym dekorativno-prikladnogo iskusstva i arkhitektury)
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 9, No 3 (2013) KUL'TURA PITANIYa GORODSKOGO NASELENIYa DAGESTANA V KONTsE XX v
Abstract PDF
(Rus)
Ramazanova Z.B.
121 - 165 of 165 Items << < 1 2 3 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"