Vol 10, No 2 (2014)

Articles
IZ ISTORIKO-KhRONIKAL'NYKh ZAPISEY DIBIR-KADI IZ KhUNZAKhA (XVIII - NACh. XIX V.)
Alibekova P.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):5-13
views181
PDF
(Rus)
UMAR-DZhAN IZ KUDALI - VERKhOVNYY KADIY V ShAMKhAL'STVE TARKOVSKOM
Gizbulaev M.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):14-17
views169
PDF
(Rus)
PERVYE ADMINISTRATIVNYE REFORMY ROSSIYSKIKh VLASTEY NA SEVERNOM KAVKAZE V KONTsE XVIII- 20-E GG. XIX V
Kidirniyazov D.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):18-32
views238
PDF
(Rus)
TORGOVYE OBOROTY DERBENTA V PERVOY POLOVINE XIX V
Magomedov N.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):33-42
views186
PDF
(Rus)
«LAIKhA NIZAM AL-DZhADID» - «SVOD NOVOGO NIZAMA» ShAMILYa
Shekhmagomedov M.G.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):43-49
views165
PDF
(Rus)
Imamy i shamkhaly v kavkazskoy voyne. K 180-letiyu gibeli Khasan-Khuseyna
Guseynov G.-.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):50-59
views406
PDF
(Rus)
TRANSFORMATsIYa SOTsIAL'NYKh OTNOShENIY V DAGESTANE V USLOVIYaKh MODERNIZATsII ROSSII V 60-70-kh gg. XIX v
Dalgat E.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):60-65
views213
PDF
(Rus)
ADATY OBShchESTV ANTsUKh-KAPUChA I BOKhNODA: OBShchAYa KhARAKTERISTIKA I SRAVNITEL'NYY ANALIZ
Abdulmazhidov R.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):66-78
views255
PDF
(Rus)
ADMINISTRATIVNO-TERRITORIAL'NOE USTROYSTVO DAGESTANA VO VTOROY POLOVINE KhIKh - NAChALE KhKh V
Mirzabekov M.Y.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):79-92
views259
PDF
(Rus)
K VOPROSU ATRIBUTsII I ATETEZY SUFIYSKOGO SOChINENIYa ZhANRA BIOGRAFIY «KhIKAYA VA MANAKIB AL-MAShAIKh AN-NAKShBANDIYINA»
Ibragimova Z.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):93-100
views174
PDF
(Rus)
NOVAYa VOLNA REPRESSIY PROTIV KREST'YaNSTVA I DRUGIKh SLOEV NASELENIYa V RESPUBLIKAKh SEVERNOGO KAVKAZA V 1937-1938 gg
Kakagasanov G.I.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):101-111
views166
PDF
(Rus)
IZUChENIE SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOGO POLOZhENIYa DAGESTANSKOGO SELA V 40-60-kh GG. XX v
Amirkhanova M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):112-122
views152
PDF
(Rus)
IZ ISTORII ZEMEL'NYKh (TERRITORIAL'NYKh) OTNOShENIY V NAGORNOM DAGESTANE
Aglarov M.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):124-137
views162
PDF
(Rus)
OB ETNOSOTsIAL'NYKh PROBLEMAKh DINAMIKI OBRAZOVANIYa V POSTSOVETSKOM DAGESTANE
Magomedkhanov M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):138-143
views167
PDF
(Rus)
TRUD INVALIDOV V OBShchESTVENNOM SOZNANII DAGESTANTsEV
Rasulov M.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):144-149
views182
PDF
(Rus)
GLASNYY VLADIKAVKAZSKOY GORODSKOY DUMY M.M. DALGAT
Magomedova S.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):150-153
views144
PDF
(Rus)
KERIM GUSEYNOVICh MAMEDBEKOV - VIDNYY GOSUDARSTVENNYY I OBShchESTVENNO-POLITIChESKIY DEYaTEL' DAGESTANA ( K 115-letiyu so dnya rozhdeniya)
Suleymanov S.I.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):154-160
views158
PDF
(Rus)
ZAMEChATEL'NYY UChENYY-KAVKAZOVED (K 85-letiyu so dnya rozhdeniya azerbaydzhanskogo arkheologa, doktora istoricheskikh nauk, professora Dzhabarra Asaduly ogly Khalilova (1928-1994)
Gadzhiev M.S., Davudov O.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(2):161-165
views140
PDF
(Rus)

https://bkd.anambaskab.go.id/-/slot-demo/