Issue Title
Vol 12, No 1 (2016) Kubachi - Derbent: cultural relationships in the Middle Ages
Abstract PDF
(Rus)
Mammaev M.M.
Vol 14, No 2 (2018) PIRMESHKI SETTLEMENT AND ITS NECROPOLIS
Abstract PDF
(Rus)
Gadjiev M.S.
Vol 11, No 3 (2015) TEKhNIChESKIE KUL'TURY KAK ODNA IZ DOKhODNYKh STATEY ZhITELEY RAVNINNOGO I PREDGORNOGO DAGESTANA
Abstract PDF
(Rus)
Aliev B.G.
Vol 12, No 1 (2016) GARDENING AND MELON GROWING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION OF PLAIN AND SUAMONTANE DAGESTAN IN THE XVIII-FIRST HALF OF THE XIX CENTURIES.
Abstract PDF
(Rus)
Aliev B.G.
Vol 11, No 3 (2015) THE ROLE OF DERBENT IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN-PERSIAN TRADE IN THE XVII CENTURY
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A., Magaramov S.A.
Vol 11, No 1 (2015) MEZhDUNARODNAYa TRANZITNAYa TORGOVLYa - VAZhNYY FAKTOR MEZhKONFESSIONAL'NOY I MEZhNATsIONAL'NOY TOLERANTNOSTI V SREDNEVEKOVOM DERBENTE
Abstract PDF
(Rus)
Inozemtseva E.I.
Vol 11, No 3 (2015) OTKRYTIE I ISSLEDOVANIE MUSUL'MANSKOGO KUL'TOVOGO KOMPLEKSA X - NACh. XIII V. V DERBENTE (predvaritel'noe soobshchenie)
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Abiev A.K., Budaychiev A.L., Abdullaev A.M., Shaushev K.B.
Vol 10, No 1 (2014) NOVYE NAKhODKI ARABSKIKh EPITAFIY DERBENTA (XVI-XVIII vv.)
Abstract PDF
(Rus)
Zakariyaev -.
Vol 11, No 3 (2015) ISSLEDOVANIYa VYYaVLENNOGO OB\"EKTA KUL'TURNOGO NASLEDIYa «DOMIK PETRA I» V DERBENTE
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Abiev A.K., Budaychiev A.L., Abdullaev A.M., Shaushev K.B.
Vol 12, No 2 (2016) KAZAChESTVO ROSSII V KONTEKSTE KRUPNOMASShTABNOY VNEShNEPOLITIChESKOY AKTsII NIZOVOGO KORPUSA IMPERATORSKIKh VOYSK V YuGO-ZAPADNOM PRIKASPII (1722-1735 gg.)
Abstract PDF
(Rus)
Inozemtseva E.I.
Vol 13, No 1 (2017) RASKOPKI DERBENTSKOGO POSELENIYa V 2015 g
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Budaychiev A.L., Abdulaev A.M., Shaushev K.B.
Vol 12, No 1 (2016) RASKOPKI DERBENTSKOGO POSELENIYa V 2013 g
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Budaychiev A.L., Abdulaev A.M.
Vol 14, No 3 (2018) EXCAVATION OF THE DERBENT SETTLEMENT IN 2016
Abstract PDF
(Rus)
Gadjiev M.S., Abiev A.K., Budaychiev A.L., Abdulaev A.M.
Vol 11, No 1 (2015) DERBENT V STRUKTURE VOSTOChNOY TORGOVLI ROSSII NA RUBEZhE XVII - PERVOY ChETVERTI XVIII V
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A.
Vol 12, No 1 (2016) TERRAKOTOVYE ANTROPOMORFNYE STATUETKI YuZhNOGO DAGESTANA ALBANO-SARMATSKOGO VREMENI
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Bakushev M.A.
Vol 11, No 1 (2015) DERBENT - PAMYaTNIK MIROVOY ISTORII I KUL'TURY
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S.
Vol 12, No 3 (2016) RESEARCHES IN THE TERRITORY OF THE DERBENT’S SETTLEMENT IN 2014: EXCAVATION XXX
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Abdulaev A.M., Tangiev M.A.
Vol 12, No 3 (2016) EXCAVATIONS OF DERBENT SETTLEMENT IN 2014
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Budaychiev A.L., Abdulaev A.M., Shaushev K.B.
Vol 12, No 4 (2016) THE ROLE OF THE WESTERN CASPIAN TRADING CENTERS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE BETWEEN DERBENT AND RUSSIA (IN THE 17TH -18TH CENTURIES)
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A., Magaramov S.A.
Vol 9, No 3 (2013) RASKOPKI MUSUL'MANSKOGO POGREBENIYa XI–XII VV. V DERBENTE
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Mamaev R.K., Shaushev K.B.
Vol 9, No 2 (2013) KERAMIKA YuZhNOGO DAGESTANA EPOKhI VELIKOGO PERESELENIYa NARODOV (ISTOChNIKOVEDChESKIY I ISTORIOGRAFIChESKIY ASPEKTY)
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov Y.A.
Vol 13, No 3 (2017) SAVING ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN DERBENT IN 2015: EXCAVATION AREA XXXIII
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Taimazov A.I., Budaichiev A.L., Abdulaev A.M., Abiev A.K.
Vol 9, No 3 (2013) FORMIROVANIE ARMYaNSKOY OBShchINY DERBENTA V XVIII V
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A., Abdurakhmanova M.S.
Vol 11, No 1 (2015) SADOVODSTVO I VINOGRADARSTVO V POZDNEFEODAL'NOM DAGESTANE
Abstract PDF
(Rus)
Aliev B.G.
Vol 9, No 1 (2013) RASKOPKI V TsITADELI DERBENTA V 2011 g
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S.
Vol 13, No 2 (2017) DERBENT IN CULTURAL AND CIVILIZATION SPACE OF THE MIDDLE AGES: FEATURES AND PECULIARITIES
Abstract
Inozemtseva E.I.
Vol 11, No 1 (2015) IZ BIOGRAFIChESKIKh OChERKOV ALI KAYaEVA O DAGESTANSKIKh ALIMAKh (Rannesrednevekovye uchenye iz Derbenta / Bab al'-Abvaba)
Abstract PDF
(Rus)
Orazaev G.M.
Vol 9, No 1 (2013) DERBENTSKOE VLADENIE V PERIOD ANTIIRANSKIKh VOSSTANIY PERVOY ChETVERTI XVIII V
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A.
Vol 13, No 4 (2017) DEVELOPMENT OF THE WESTERN CASPIAN MARITIME TRADE IN THE FIRST HALF OF THE 18th CENTURY
Abstract PDF
(Rus)
Abdusalamov M.B., Magaramov S.A., Khalaev Z.A.
Vol 10, No 2 (2014) TORGOVYE OBOROTY DERBENTA V PERVOY POLOVINE XIX V
Abstract PDF
(Rus)
Magomedov N.A.
Vol 10, No 3 (2014) VZAIMOOTNOShENIYa DAGESTANA S ARMENIEY V RANNEM SREDNEVEKOV'E
Abstract PDF
(Rus)
Gasanov M.R.
Vol 9, No 4 (2013) RASKOPKI DERBENTSKOGO POSELENIYa V 2012 g
Abstract PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S., Budaychiev A.L.
1 - 32 of 32 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"