Issue Title Abstract File
Vol 10, No 3 (2014) SLOVO O KOLLEGE Abstract   PDF
(Rus)
Abdulagatov Z.M.
Vol 8, No 1 (2012) SLUZhILAYa GRUPPA DAGESTANSKIKh FEODAL'NYKh VLADENIY Abstract   PDF
(Rus)
Aliev B.G.
Vol 12, No 3 (2016) SOCIAL AND POLITICAL DEVELOPMENT OF KABARDINO-BALKARIA DURING THE PERIOD OF SYSTEM TRANSFORMATIONS OF THE RUSSIAN SOCIETY Abstract   PDF
(Rus)
Tetuev A.I.
Vol 14, No 4 (2018) SOCIAL SECURITY OF THE DAGESTAN POPULATION IN the 1930’S: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION Abstract   PDF
(Rus)
Amirkhanova M.M.
Vol 12, No 3 (2016) SOCIAL STRUGGLE IN DAGESTAN VILLAGE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY Abstract   PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 12, No 1 (2016) SOCIAL "TOP REVOLUTION" IN THE DAGESTAN AUL IN THE 20-30S' OF THE XX CENTURY: POLICY, IMPLEMENTATION, RESULTS Abstract   PDF
(Rus)
Iskenderov G.A.
Vol 15, No 4 (2019) SOCIALISTIC TRANSFORMATIONS IN DAGESTAN IN THE FIRST DECADE OF THE SOVIET RULE Abstract   PDF
(Rus)
Muslimova N.T.
Vol 11, No 1 (2015) SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION IN DAGESTAN IN THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR Abstract   PDF
(Rus)
Idrisov Y.M., Abdusalamov M.-.
Vol 15, No 1 (2019) SOME ISSUES OF THE SOVIET NATIONAL PRESS FORMATION IN AUTONOMIES OF THE NORTHERN CAUCASUS IN THE 1920S’ Abstract   PDF
(Rus)
Gapeeva M.S.
Vol 15, No 1 (2019) SOME SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL TENDENCIES IN GROZNY IN THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY Abstract   PDF
(Rus)
Abdulvakhabova B.B.
Vol 3, No 3 (2007) Soobshcheniya Leonti Mroveli o khazarakh Abstract   PDF
(Rus)
Semenov I.G.
Vol 6, No 4 (2010) Sosudy s ruchkami v vide golov baranov s pamyatnikov prikaspiyskogo Dagestana Abstract   PDF
(Rus)
Bakushev M.A., Davudov S.O.
Vol 6, No 3 (2010) Sotsial'naya struktura gorodov Dagestanskoy oblasti vo vtoroy polovine XIX v. Abstract   PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 8, No 3 (2012) SOTsIAL'NOE ZDOROV'E ROSSIYSKOY MOLODEZhI V USLOVIYaKh RISKA TRANSFORMIRUYuShchEGOSYa OBShchESTVA Abstract   PDF
(Rus)
Gafiatulina N.K.
Vol 3, No 2 (2007) Sotsial'no-ekonomicheskie faktory migratsii narodov yuzhnogo Dagestana Abstract   PDF
(Rus)
Agasieva N.M.
Vol 5, No 4 (2009) Sotsial'no-ekonomicheskie vzaimootnosheniya Salatavii i Zasulakskoy Kumykii v poreformennyy period Abstract   PDF
(Rus)
Magomedsalikhov K.G., Berkikhanov M.S.
Vol 4, No 4 (2008) Sotsial'no-ekonomicheskoe i pravovoe polozhenie musul'manskogo dukhovenstva v sovetskom Dagestane (20 - 30-e gg.) Abstract   PDF
(Rus)
Sulaev I.K.
Vol 9, No 4 (2013) SOTsIAL'NO-EKONOMIChESKOE POLOZhENIE RABOV V FEODAL'NOM DAGESTAN Abstract   PDF
(Rus)
Inozemtseva E.I.
Vol 5, No 2 (2009) Sotsiokul'turnaya spetsifika tsivilizatsionnogo soznaniya v kontekste modernizatsionnykh protsessov na Kavkaze Abstract   PDF
(Rus)
Semenova O.V.
Vol 9, No 1 (2013) SOTsIOLOG, FILOSOF, ISLAMOVED (K 65-letiyu Zaida Magomedovicha Abdulagatova) Abstract   PDF
(Rus)
Kakagasanov G.I.
Vol 15, No 4 (2019) SOURCES FOR THE STUDY OF THE TRADITIONAL CULTURE OF THE PEOPLES OF KABARDINO-BALKARIA, KARACHAY-CHERKESSIA AND ADYGEA IN THE EARLY 20TH CENTURY Abstract   PDF
(Rus)
Barazbiev M.I., Murzahanov Y.I.
Vol 12, No 3 (2016) SOUTHERN DAGESTAN AND THE CAUCASIAN WAR Abstract   PDF
(Rus)
Magomedov N.A., Magomedov Z.N.
Vol 7, No 1 (2011) Sovremennaya dagestanskaya sem'ya: problemy i perspektivy Abstract   PDF
(Rus)
Alimova B.M.
Vol 11, No 1 (2015) SPECIFICS OF CERAMIC COMPLEXES OF ISOLATED MOUND GROUPS № 1-5 OF THE PALASA-SYRT BURIAL GROUND OF IV-V CENTURIES Abstract   PDF
(Rus)
Magomedov Y.A., Gmyrya L.B.
Vol 5, No 3 (2009) Spetsial'noe obrazovanie na Severnom Kavkaze v 70-e gg. XX v. (Po materialam avtonomnykh respublik regiona) Abstract   PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S.
Vol 13, No 1 (2017) SPIRITUAL AND MORAL SAFETY OF THE RUSSIAN YOUTH: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MAJOR THREATS Abstract   PDF
(Rus)
Gafiatulina N.K.
Vol 7, No 2 (2011) SPISOK OKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 6, No 2 (2010) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 6, No 3 (2010) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 6, No 4 (2010) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 7, No 1 (2011) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 3, No 4 (2007) SPISOK STATEY, OPUBLIKOVANNYKh V ZhURNALE V 2007 g. Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 8, No 2 (2012) Spisok nauchnykh trudov A.A. Isaeva Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 3, No 3 (2007) Spisok nauchnykh trudov Ali Ismailovicha Abakarova Abstract   PDF
(Rus)
Osmanov A.I., Davudov O.M.
Vol 7, No 1 (2011) Spisok nauchnykh trudov El'miry Murtuzalievny Dalgat Abstract   PDF
(Rus)
Aliev B.G.
Vol 8, No 2 (2012) SPISOK NAUChNYKh TRUDOV GASANA MAGOMEDRASULOVIChA ORAZAEVA Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 8, No 2 (2012) SPISOK NAUChNYKh TRUDOV INOZEMTsEVOY ELENY IVANOVNY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 5, No 4 (2009) Spisok nauchnykh trudov Magomed-Salama Kurbanovicha Umakhanova Abstract   PDF
(Rus)
Dalgat E.M.
Vol 7, No 1 (2011) Spisok nauchnykh trudov Mirzabeka Yakh'yaevicha Mirzabekova Abstract   PDF
(Rus)
Kaymarazov G.S., Yunaeva V.D.
Vol 3, No 2 (2007) Spisok nauchnykh trudov Osmanova Magomed-Zagira Osmanovicha Abstract   PDF
(Rus)
Davudov O.M.
Vol 8, No 1 (2012) SPISOK NAUChNYKh TRUDOV P.M. KOL'TsOVA Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 6, No 1 (2010) Spisok nauchnykh trudov S.A. Lugueva Abstract   PDF
(Rus)
Ibragimov M.A.
Vol 4, No 1 (2008) Spisok nauchnykh trudov zasluzhennogo deyatelya nauki RD, doktora iskusstvovedeniya M.M. Mammaeva Abstract   PDF
(Rus)
Davudov O.M.
Vol 4, No 1 (2008) Spisok nauchnykh trudov zasluzhennogo deyatelya nauki RF i RD, d.i.n., prof. A.R. Shikhsaidova Abstract   PDF
(Rus)
Gadzhiev M.S.
Vol 7, No 1 (2011) Spisok nauchnykh trudov Zoi Butaevny Ramazanovoy Abstract   PDF
(Rus)
Musaeva M.K.
Vol 4, No 2 (2008) Spisok osnovnykh nauchnykh trudov Islammagomedova Akhmeda Islammagomedovicha Abstract   PDF
(Rus)
Aglarov M.A., Luguev S.A., Magomedkhanov M.M.
Vol 3, No 3 (2007) Spisok osnovnykh opublikovannykh nauchnykh trudovDavudova Omara Malamagomedovicha Abstract   PDF
(Rus)
Seferbekov R.I.
Vol 10, No 4 (2014) SPISOK OSNOVNYKh OPUBLIKOVANNYKh TRUDOV Kh.A. Amirkhanova Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 5, No 4 (2009) Spisok osnovnykh opublikovannykh trudov Kh.A. Amirkhanova Abstract   PDF
(Rus)
Davudov S.O.
Vol 8, No 2 (2012) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 8, No 1 (2012) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 8, No 3 (2012) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 8, No 4 (2012) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 9, No 1 (2013) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 9, No 2 (2013) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 9, No 4 (2013) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 10, No 3 (2014) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 10, No 4 (2014) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 2, No 1 (2006) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 2, No 4 (2006) SPISOK SOKRAShchENIY Abstract   PDF
(Rus)
- -.
901 - 960 of 1209 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>