Vol 8, No 1 (2012)

Articles
PRAVOVYE NORMY NASELENIYa PRIKASPIYSKOGO DAGESTANA V IV-VII V
Gmyrya L.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):3-23
views216
PDF
(Rus)
POLITIChESKAYa OBSTANOVKA V KAYTAGE V PERVOY POLOVINE XV V
Murtazaev A.O.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):24-31
views171
PDF
(Rus)
SLUZhILAYa GRUPPA DAGESTANSKIKh FEODAL'NYKh VLADENIY
Aliev B.G.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):32-44
views209
PDF
(Rus)
UChASTIE AZERBAYDZhANSKOGO KUPEChESTVA V TORGOVLE DAGESTANA V XVII-XVHI vv
Magomedov N.A., Abdurakhmanova M.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):45-50
views230
PDF
(Rus)
RELIGIOZNAYa POLITIKA RUSSKOGO SAMODERZhAVIYa V DAGESTANE VO VTOROY POLOVINE XIX v
Khalidova O.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):51-55
views181
PDF
(Rus)
PUTI SOOBShchENIYa I IKh ROL' V RAZVITII EKONOMIKI DAGESTANA XIX V. V TRUDAKh Kh.-M.O. KhAShAEVA
Mansurova A.G.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):56-60
views171
PDF
(Rus)
OBShchIE PRINTsIPY I OSOBENNOSTI RAZVITIYa SEL'SKOKhOZYaYSTVENNOY KOOPERATsII V DAGESTANE V 20-e GODY XX VEKA
Iskenderov G.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):61-70
views173
PDF
(Rus)
NASELENIE GORODOV DAGESTANSKOY OBLASTI V KONTsE XIX - NAChALE XX VV
Dalgat E.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):71-77
views172
PDF
(Rus)
ROL' RUSSKOGO YaZYKA V UKREPLENII DRUZhBY I EDINSTVA NARODOV DAGESTANA
Kaymarazov G.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):78-80
views163
PDF
(Rus)
VYDAYuShchIYSYa ROSSIYSKIY UChENYY, GRAZhDANIN I PATRIOT - AKADEMIK ARKhITEKTURY SELIM OMAROVICh KhAN-MAGOMEDOV (09.01.1928-3.05.2011)
Besolov V.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):81-94
views213
PDF
(Rus)
ZAGUBLENNYY TALANT
Akhmedov D.N.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):95-103
views174
PDF
(Rus)
KhRONOLOGIYa ANTROPOMORFNYKh STATUETOK SEVERO-VOSTOChNOGO KAVKAZA
Davudov O.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):104-132
views218
PDF
(Rus)
O NEKOTORYKh OSOBENNOSTYaKh FORMIROVANIYa SISTEMY SREDNEVEKOVOGO ARKhITEKTURNOGO DEKORA DAGESTANA
Mammaev M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):133-144
views214
PDF
(Rus)
TRADITsII GOSTEPRIIMSTVA I KUNAChESTVA U TYuRKOYaZYChNYKh NARODOV DAGESTANA (XIX - nach. XX v.)
Gimbatova M.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):145-158
views245
PDF
(Rus)
MESTO UTVARI V KUL'TURE PITANIYa NARODOV DAGESTANA (XIX - nachalo XX v.)
Ramazanova Z.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):159-167
views241
PDF
(Rus)
ARKhAIChESKIE «VYShIVKI» KAK ODIN IZ DREVNEYShIKh VIDOV UKRAShENIYa ODEZhDY NARODOV DAGESTANA
Gadzhalova F.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):168-173
views343
PDF
(Rus)
AVTOSTEREOTIPY I GETEROSTEREOTIPY V STRUKTURE ETNIChESKOY IDENTIChNOSTI ANDO-TsEZSKIKh NARODOV
Shakhbanova M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):174-184
views203
PDF
(Rus)
KOL'TsOV PETR MIKhAILOVICh (K 60-letiyu so dnya rozhdeniya)
Davudov O.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):185-188
views169
PDF
(Rus)
SPISOK NAUChNYKh TRUDOV P.M. KOL'TsOVA
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):189-194
views193
PDF
(Rus)
SPISOK SOKRAShchENIY
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):195
views154
PDF
(Rus)
NAShI AVTORA
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(1):196-200
views167
PDF
(Rus)

https://bkd.anambaskab.go.id/-/slot-demo/