Gadzhalova, F A, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 8, No 1 (2012) Articles ARKhAIChESKIE «VYShIVKI» KAK ODIN IZ DREVNEYShIKh VIDOV UKRAShENIYa ODEZhDY NARODOV DAGESTANA Abstract PDF
(Rus)