Akhmadov, Sharpudin Bachuevich, Чеченский государственный университет

Issue Section Title Abstract File
Vol 7, No 4 (2011) Articles Rets. na monografiyu: Kidirniyazov D.S. Dagestan v sisteme mezhdunarodnykh otnosheniy (XVIII - konets 20-kh gg. XIX v.). M.: Parnas, 2011. 456 s. Abstract PDF
(Rus)