Rets. na monografiyu: Kidirniyazov D.S. Dagestan v sisteme mezhdunarodnykh otnosheniy (XVIII - konets 20-kh gg. XIX v.). M.: Parnas, 2011. 456 s.

Cover Page

AbstractSharpudin Bachuevich Akhmadov

Yusup Usmanovich Dadaev

Elena Ivanovna Inozemtseva

Views

Abstract - 150

PDF (Russian) - 52

PlumX


Copyright (c) 2011 Akhmadov S.B., Dadaev Y.U., Inozemtseva E.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

https://bkd.anambaskab.go.id/-/slot-demo/