Besolov, V B, Российская академия архитектуры и строительных наук

Issue Section Title Abstract File
Vol 8, No 1 (2012) Articles VYDAYuShchIYSYa ROSSIYSKIY UChENYY, GRAZhDANIN I PATRIOT - AKADEMIK ARKhITEKTURY SELIM OMAROVICh KhAN-MAGOMEDOV (09.01.1928-3.05.2011) Abstract PDF
(Rus)

https://bkd.anambaskab.go.id/-/slot-demo/