Iskenderov, G A, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 8, No 1 (2012) Articles OBShchIE PRINTsIPY I OSOBENNOSTI RAZVITIYa SEL'SKOKhOZYaYSTVENNOY KOOPERATsII V DAGESTANE V 20-e GODY XX VEKA Abstract PDF
(Rus)