Seferbekov, Ruslan Ibragimovich, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 3, No 3 (2007) Articles Spisok osnovnykh opublikovannykh nauchnykh trudovDavudova Omara Malamagomedovicha Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2006) Articles Khozyaeva stikhiy: Mat' vody u narodov Dagestana Abstract PDF
(Rus)
Vol 3, No 4 (2007) Articles Mifologicheskie obrazy solntsa i luny v verovaniyakh narodov Dagestana Abstract PDF
(Rus)
Vol 4, No 4 (2008) Articles Mifologicheskie personazhi traditsionnykh verovaniy akhvakhtsev Abstract PDF
(Rus)