Shigabudinov, Dzhamaludin Magomedovich, Даггоспедуниверситет

Issue Section Title Abstract File
Vol 4, No 3 (2008) Articles Formirovanie irregulyarnykh chastey iz gortsev Dagestana v period Kavkazskoy voyny Abstract PDF
(Rus)