Agashirinova, Seriya Sedretdinovna, Дагестанский государственный университет

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 2 (2006) Articles Protsess obrazovaniya krupnykh poseleniy i obosoblenie v ikh strukture bol'shikh semey i patronimiy Abstract PDF
(Rus)