Bakushev, Marat Arturovich, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 4 (2006) Articles Zakhoroneniya soldat rossiyskogo garnizona 1831 g. v tsitadeli Derbenta Abstract PDF
(Rus)
Vol 3, No 1 (2007) Articles Raskopki kurganov 22 i 36 mogil'nika Kukhmazkunt Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2006) Articles Raskopki na poselenii epokhi ranney bronzy Torpakh-kala Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2006) Articles Raskopki Izberbashskogo VI mogil'nika Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2006) Articles Arkheologicheskie raskopki v tsitadeli Derbenta Abstract PDF
(Rus)