Osmanov, Magomedzagir Osmanovich, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 3 (2006) Articles Obychnoe pravo kak institut organizatsii i pravovogo regulirovaniya khozyaystvennoy zhizni obshchiny Dagestana. XVII-XIX vv. Abstract PDF
(Rus)