Magomedkhanov, Magomedkhan Magomedovich, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 1 (2006) Articles Osobennosti etnoyazykovykh protsessov v Yuzhnom Dagestane Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2006) Articles Etnoyazykovye protsessy u narodov Zapadnogo Dagestana Abstract PDF
(Rus)
Vol 6, No 4 (2010) Articles Master etnograficheskogo kavkazovedeniya Vakhtang Shamiladze Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 2 (2006) Articles Etnoyazykovye protsessy v Tsentral'nom primorskom i Severnom Dagestane Abstract PDF
(Rus)