Dzumakulov, Askhat Mustafaevich, Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 1 (2006) Articles Politicheskie faktory i ekonomicheskie predposylki aktualizatsii kulatskogo voprosa na Severnom Kavkaze v kontse 20-kh gg. XX v. Abstract PDF
(Rus)