Panesh, A D, Адыгейский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева

Issue Section Title Abstract File
Vol 9, No 4 (2013) Articles GYuLISTANSKIY MIRNYY DOGOVOR I GEOPOLITIChESKAYa SITUATsIYa NA VOSTOChNOM KAVKAZE V PERVOY TRETI XIX V Abstract PDF
(Rus)