Vazhnoe issledovanie po istorii kostyuma Severnogo Kavkaza. Rets. na kn.: Mastykova A.V. Zhenskiy kostyum Tsentral'nogo i Zapadnogo Predkavkaz'ya v kontse IV - seredine VI v. n.e. M., 2009 - 502 s

Cover Page

AbstractMurtazali Serazhutdinovich Gadzhiev

Views

Abstract - 60

PDF (Russian) - 54

PlumX


Copyright (c) 2010 Gadzhiev M.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.