Novyy nauchnyy trud prof. M.R. Gasanova. Rets. na kn.: Dagestan i narody Kavkaza (nekotorye voprosy etnicheskoy obshchnosti, rasseleniya i vzaimootnosheniy). Makhachkala

Cover Page

AbstractOmar Malaevich Davudov

Amri Rzaevich Shikhsaidov

Views

Abstract - 70

PDF (Russian) - 39

PlumX


Copyright (c) 2009 Davudov O.M., Shikhsaidov A.R.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.