Novyy trud izvestnogo vostokoveda. Rets. na kn.: Orazaev G.M.-R. «Tyurkoyazychnaya delovaya perepiska na Severnom Kavkaze XVII-XIX vv. (Issledovanie, teksty i kommentarii)». Makhachkala, 2007. 324 s

Cover Page

AbstractD S Kidirnyyazov

Views

Abstract - 59

PDF (Russian) - 37

PlumX


Copyright (c) 2008 Kidirnyyazov D.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.