Gafiatulina, N Kh, Государственный Технический университет

Issue Section Title Abstract File
Vol 8, No 3 (2012) Articles SOTsIAL'NOE ZDOROV'E ROSSIYSKOY MOLODEZhI V USLOVIYaKh RISKA TRANSFORMIRUYuShchEGOSYa OBShchESTVA Abstract PDF
(Rus)