Shakhbanova, M M, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 13, No 3 (2017) Articles THE AKKI CHECHENS: HISTORICAL INFORMATION Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 3 (2017) Articles INTERETHNIC RELATIONS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: STATUS AND TRENDS Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 2 (2012) Articles MEZhNATsIONAL'NYE VZAIMODEYSTVIYa V RESPUBLIKE DAGESTAN I IKh POSLEDSTVIYa DLYa RAZVITIYa ETNIChESKOY IDENTIChNOSTI (NA PRIMERE MALOChISLENNYKh NARODOV) Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 1 (2012) Articles AVTOSTEREOTIPY I GETEROSTEREOTIPY V STRUKTURE ETNIChESKOY IDENTIChNOSTI ANDO-TsEZSKIKh NARODOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 3 (2012) Articles MARKERY VOSPROIZVODSTVA ETNIChESKOY IDENTIChNOSTI MALOChISLENNYKh DAGESTANSKIKh NARODOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 4 (2012) Articles ETNOYaZYKOVYE PROBLEMY I YaZYKOVOE POVEDENIE MALOChISLENNYKh DAGESTANSKIKh NARODOV (PO REZUL'TATAM SOTsIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa) Abstract PDF
(Rus)