Mirkiev, Gadzhikurban Magomedovich, Институт искусств Даггос- педуниверситета

Issue Section Title Abstract File
Vol 5, No 4 (2009) Articles Izuchenie pamyatnikov kamnereznogo iskusstva i arabskoy epigrafiki XIII-XX vv. Kubachino-darginskogo nagor'ya Dagestana v 2009 g. Abstract PDF
(Rus)